Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.szpitalzawiercie.pl

Adres artykułu: www.bip.szpitalzawiercie.pl/artykuly/33

Szpital Powiatowy zatrudni ratownika medycznego

 

Forma i wymiar zatrudnienia wg preferencji kandydata: umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/kontrakt w preferowanym wymiarze godzin

 

Podstawowe zadania na stanowisku:

Czynny udział w realizacji zadań i obowiązków na SOR

Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi

Organizacja pracy zgodnie z obowiązującym prawem

Przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji

Przestrzeganie przepisów BHP i higieny pracy

 

Wymagania:

tytuł zawodowy ratownika medycznego

Motywacja do pracy

Orientacja na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej

 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną

kadry@szpitalzawiercie.pl